خانه » گل غلتان چیست ؟ » عقاید حاکم بر مراسم

عقاید حاکم بر مراسم

به طور کلی انجام این مراسم از هنگام تولد تا یک سالگی نوزاد انجام پذیر است. در باور اهالی منطقه غلتانیدن بدن نوزاد در میان برگ های گل، سبب حفظ طراوت و شادابی او و دور ماندن از بیماری های مختلف می گردد. زنان کهنسال شهر امیریه در بیان علت انجام این کار چنین بیان می دارند که طراوت برگ-های گل از لاسیدن (پلاسیده و چروک شدن) پوست بدن کودک جلوگیری نموده،دیگر اینکه کودک را خوش رو، چاق و چله و سرحال می¬کند.
در گذشته خانواده های اعیان برای انجام این مراسم از نوازندگان محلی نیز دعوت به عمل می آوردند. در سال های اخیر این رسم در خانه پدر نوزاد و با حضور جمعی از زنان فامیل انجام می شود.گفتنی است که کهنسالان نقاط مختلف شهرستان انجام این آیین را از زمان خردسالی به یاد دارند. بر این اساس مراسم گل-غلتان از نسل های پیشین به یادگار مانده و در زمره میراث معنوی (نا ملموس) شهرستان دامغان قلمداد می گردد.
در باور برخی اهالی شهرستان نیز انجام گل غلتان نوزاد سبب مصون ماندن کودک در سالیان عمر خود از انواع حساسیت های فصلی مرتبط با ذرات گل و گیاه به خصوص در فصل بهار خواهد گردید.
پس از انجام مراسم، گلبرگ های مورد استفاده را خشک کرده و در مصارف گوناگونی همچون درمان سنتی بیماری ها، معطر ساختن جانماز و غیره استفاده می کنند. برخی زنان نیز گل های خشک شده را در میان کیسه های کوچک پارچه ای ریخته و آن را در میان اقلام جهیزیه عروس قرار می دهند.

2 دیدگاه

  1. Your article was exleelcnt and erudite.