خانه » گل غلتان چیست ؟ » آماده شدن برای مراسم

آماده شدن برای مراسم

بنابر این آئین مذکور، در صورتیکه تولد نوزاد با فصل بهار و زمان رویش گل های محمدی مصادف گردد، تنی چند از زنان فامیل برای چیدن گل به میان باغات و مزارع رفته و با ذکر صلوات و خواندن ابیاتی به شرح زیر اقدام به جمع آوری گل مورد نیاز برای اجرای مراسم گل غلتان نوزاد می¬نمایند :
همه کوه و کمر بوی تو داره یا محمد
کدوم گل قامت و روی تو داره یا محمد
همون ماهی که از کوه می زنه سر
نشان طاق ابروی تو داره یا محمد
مشامم تازه از بوی محمد
به قربان گل روی محمد
اگر باشد مرا صد جان شیرین
فدای لاخۀ  موی محمد
محمد در عرب سردار دینه
محمد نور رب العالمینه
محمد که خدا پیغمبریش داد
چراغ آسمان شمع زمینه
پس از جمع آوری گل که غالباً در ساعات آغازین صبح صورت می گیرد، گل های چیده شده را به خانه آورده و پرپر می کنند. گل محمدی دارای حشرات ریزی است که اهالی آن ها را گل باز کن نامیده اند زیرا به عقیده آن¬ها این حشرات باعث شکفته شدن غنچه ها می شوند. زنان قبل از شروع مراسم برگ های گل را به دقت پاک می کنند . عمر گل محمدی ۱۵ روزه است به همین خاطر باید تا قبل از پایان این زمان چیده شود .

جشنواره-گل-غلتان-کودکان-no961