خانه » امیریه ؛ شهر مهربانیها » بناهای تاریخی » هکاتوم پلیس (نقارخانه)

هکاتوم پلیس (نقارخانه)

هکاتم پلیس . [ هَِ ت ِ پ ُ ] (اِخ ) شهر صددروازه .   لغت نامه دهخدا 

در ۱۰کیلومتری جنوب امیریه (روستای امروان (Amravan) منطقه یحیی آباد) در میان تپه های و خرابه های متعدد ، بنای ویرانه ای از خشت خام به جای مانده که عده ای معتقدند این بنا باقیمانده ای از شهر تاریخی «قومس» یا «کومش» یا «صددروازه» می باشد. ولی در صحت و سقم آن اطمینان وجود ندارد. در اطراف ویرانه مذکور ، تپه ها و خرابه هایی به چشم می خورد که دارای برجهای دیده بانی مخروبه می باشد.

یک دیدگاه

  1. Unbleievable how well-written and informative this was.