منطقه فیخار

نقش ارزشمند آب در مناطق کویری به قدری پر رنگ است که از گذشته های دور منجر به پیدایش نوعی فرهنگ خاص بهره برداری از آن در این مناطق گردیده است.در استان سمنان نیز موارد و مسائل مختلفی در خصوص نحوه استفاده،نگهداری و آداب و رسوم مرتبط با قنوات وجود دارد . مستند تلویزیونی آب در کویر در یک قسمت ۳۰ دقیقه ای به بررسی يكي از قنوات استان به نام قنات فيخار از دیدگاه فرهنگی اجتماعی میپردازد.

یک دیدگاه

  1. Smart thikning – a clever way of looking at it.