خانه » امیریه ؛ شهر مهربانیها » بناهای تاریخی » عمارت دختر ناصر الدین شاه

عمارت دختر ناصر الدین شاه

در مقابل قلعه,این عمارت وجود دارد که نمای ظاهری آن با نقش و نگار های آجری تزئين شده است. اهالی منطقه, اين بنا را به دختر ناصرالدين شاه قاجار نسبت می دهند که زمانی به آنجا تبعيد شده بود. نمای اصلی بنا دارای ايوان ورودی و دو ايوان طرفين و ايوان نشيمن در بالای سردر با سقفی چوب نما شده است .

عمارت دختر ناصرالدین شاه