خانه » امیریه ؛ شهر مهربانیها » آشنایی با شهر امیریه

آشنایی با شهر امیریه

شهر امیریه در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی سمنان و ۲۲ کیلومتری جنوب غربی  دامغان و به فاصله ۳ کیلومتری جاده شوسه تهران – مشهد و در قسمت شمالی دشت کویر قرار دارد.
این بخش از شمال به بخش مهدیشهر سمنان محدود و کیاسر مازندران، از جنوب به بخش مرکزی نائین اصفهان، از شرق به بخش مرکزی دامغان و از غرب به بخش مرکزی سمنان محدود می شود. این شهر دارای ۴ کیلومتر مربع وسعت است و ۱۷۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. شهر دارای سه دهستان به نام های قهاب صرصر به مرکزیت روستای صید آباد، دهستان قهاب رستاق به مرکزیت روستای فرات و دهستان تویه دروار به مرکزیت روستای دروار و دارای حدود ۷۰ روستا می¬باشد. نام قدیمی شهر، امیر آباد بوده که با تصویب هیأت وزیران به شهر امیریه تغییر نام یافته است.